Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: ASYSTENTA / STARSZEGO ASYSTENTA / SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. TRANSPORTU w BPPMG

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, informuje o zakończeniu naboru na stanowisko ASYSTENTA / STARSZEGO ASYSTENTA / SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. TRANSPORTU
Wyniki naboru na stanowisko asystenta : 

imię i nazwisko: Marcin Urbański 
zamieszkały: w Gdańsku 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. 
 
Uzasadnienie:  
Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zatrudnieniu pana Marcina Urbańskiego na stanowisko ASYSTENTA ds. Transportu, który posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe w tym zakresie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 01.03.2023
Data udostępnienia informacji: 01.03.2023