Informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS. PŁAC – 7/8 etatu.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS. PŁAC – 7/8 etatu.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

Emilia STROMSKA – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, test.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani mgr Emilia Stromska ukończyła Studia Podyplomowe z rachunkowości                    i finansów na Uniwersytet Gdański z wynikiem pozytywnym oraz ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiczny na kierunku ekonomia  w zakresie transportu i logistyki. 
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną           oraz posiada doświadczenie w księgowości budżetowej.
Posiada dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020
Data udostępnienia informacji: 05.05.2020