informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS ANALIZ I PROGNOZOWANIA W SAMODZIELNYM REF. MIENIA I KONTROLINGU INWESTYCYJNEGO W ZDiZ.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS ANALIZ I PROGNOZOWANIA W SAMODZIELNYM REFERACIE MIENIA I KONTROLINGU INWESTYCYJNEGO W ZDiZ. 
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Joanna JANKOWSKA – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
- TEST, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Kandydatka udokumentowała wymagane wykształcenie, ukończyła Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, kierunek: zarządzanie i marketing, w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, gdzie uzyskała tytuł mgr z wynikiem bardzo dobrym oraz  ukończyła Studia Podyplomowe  w zakresie rachunkowości i finansów.
Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i jest osobą komunikatywną oraz  wykazała się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 02.04.2020
Data udostępnienia informacji: 03.04.2020