Informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W REFERACIE OZNAKOWANIA ZDiZ w Gdyni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W REFERACIE OZNAKOWANIA ZDiZ w Gdyni
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:

- Klaudia ŻÓŁTOWSKA zamieszkała w Wejherowie.
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW   
-  ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikację oraz umiejętności zawodowe.
Na podstawie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatów spełniali wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrana kandydatka podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 06.11.2020
Data udostępnienia informacji: 06.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2020 09:10 Aktualizacja treści Mariola Janczak