informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD REFERENTA DO INSPEKTORA REFERATU ORGANIZACJI RUCHU DZIAŁU INŻYNIERII TRANSPORTU ZDiZ w GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD REFERENTA DO INSPEKTORA REFERATU ORGANIZACJI RUCHU DZIAŁU INŻYNIERII TRANSPORTU ZDiZ w GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Marcin  ZAWADZIŃSKI - zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ TEST,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 Pan mgr inż. Marcin Zawadziński ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku transport,    dyplom inżynieria uzyskał 27.11.2017 r.  oraz posiada  studia magisterskie na kierunku transport w zakresie infrastruktura transportu Politechniki Gdańskiej, które ukończył 21.11.2019 z wynikiem bardzo dobrym.
W trakcie rozmowy wykazał  się znajomością zagadnień występujących w Dziale Inżynierii Transportu ZDiZ oraz posiada doświadczenie w pracy na stanowisku podinspektora w Referacie Oznakowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 22.04.2020
Data udostępnienia informacji: 22.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2020 13:23 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos