Informuja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA DS WINDYKACJI ZDiZ w Gdyn

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA DS WINDYKACJI ZDiZ w Gdyni

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Monika TROJANOWSKA  – zamieszkała w Wejherowie
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW   ORAZ  TEST       I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów  oraz w oparciu o test i rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.    
Na podstawie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana w/w osobę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 23.10.2020
Data udostępnienia informacji: 23.10.2020