Informacja o zakończonym naborze Specjalista ds kadr

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. kadr
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Henryka MILBROD – zamieszkała w Luzinie
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Henryka Milbrod spełniła wszystkie wymagania niezbędne stawiane w ogłoszeniu  o naborze. Posiada wieloletnie doświadczanie zawodowe w jednostkach samorządowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa pracy, silną motywacją i  chęcią uczestniczenia w rozwoju stanowiska ds. kadr  jak i całego Zarządu oraz predyspozycjami osobowościowymi koniecznymi do realizacji zadań na ww stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 26.06.2020
Data udostępnienia informacji: 26.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2020 10:39 Dodanie informacji Mariola Janczak