Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Zastępcy Dyrektora - w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
Zastępcy Dyrektora-   w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1) Nie wyłoniono kandydata

Zastosowane metody i techniki naboru:      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna
  
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że  podjęła decyzję o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 30.11.2023
Data udostępnienia informacji: 30.11.2023