Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA DS EKONOMICZNYCH W ZDiZ w GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA DS EKONOMICZNYCH W ZDiZ w GDYNI.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1.Iwona SIEWERT            zamieszkała w Gdyni.

Zastosowane metody i techniki naboru 
 
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz test i dwuetapowa rozmowa kwalifikacyjna.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Siewert spełniła wszystkie stawiane w ogłoszeniu o naborze wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych.  Posiada wieloletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich zarządzając dużymi zespołami pracowników w obszarach m.in. ekonomicznych, finansów i administracyjnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą, silną motywacją i chęcią uczestniczenia  w rozwoju Zarządu i Miasta. Posiada predyspozycje osobowościowe konieczne do realizacji zadań na ww. stanowisku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 15.07.2020
Data udostępnienia informacji: 15.07.2020