Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS UTRZYMANIA DRZEWOSTANU W SAMODZIELNYM REFERACIE ZIELENI I ESTETYZACJI MIASTA ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS UTRZYMANIA DRZEWOSTANU W SAMODZIELNYM REFERACIE ZIELENI I ESTETYZACJI MIASTA ZDiZ
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Sławomir SZCZĘK    - zamieszkały w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Sławomir Szczęk ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Wydział Leśny na kierunku leśnictwo, gdzie uzyskał tytuł inżyniera oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie zarządzania nieruchomościami, gdzie uzyskał tytuł mgr inżyniera.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługują komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiadają bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Samodzielnego Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Byczkowska
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 21.04.2020
Data udostępnienia informacji: 21.04.2020