Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Specjalista ds finansowo-księgowych - 3 etaty

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze
na stanowisko SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH – 3 ETATY
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
 
1)  Renata Kijanowska – zamieszkał w Gdyni
2)   Izabela Malczewska – zamieszkała w Nowym Dworze Wejherowskim
3)   Martyna Deja – zamieszkała w Rumii
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, TEST ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-księgowych wybrane zostały trzy kandydatki. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2020 13:32 Dodanie informacji Mariola Janczak