Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Specjalista ds. finansowo-księgowych

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
Magdalena OLESIŃSKA – zamieszkała w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, test oraz rozmowa kwalifikacyjna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Magdalena Olesińska spełniła wszystkie wymagania niezbędne stawiane
w ogłoszeniu na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-księgowych. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą  oraz predyspozycjami osobowościowymi koniecznymi do realizacji zadań
na ww. stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 27.04.2020
Data udostępnienia informacji: 27.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 14:22 Dodanie informacji Mariola Janczak