INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE NA STANOWISKO: REFERENTA/PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZ.INŻ. TRANSPORTU - ZESPÓŁ DS OŚWIETLENIA

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: REFERENTA/PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU - ZESPÓŁ DS OŚWIETLENIA – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
- Robert  KOWALSKI  - zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:    
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Robert Kowalski podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną  oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ. Ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Elektryczny oraz posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje    i urządzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne jak również udokumentował wieloletni staż pracy na podobnych stanowiska w jednostkach samorządowych.   
Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiada bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 13.03.2020
Data udostępnienia informacji: 13.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2020 07:51 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos