Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: RADCY PRAWNEGO W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:  RADCY  PRAWNEGO W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI  W GDYNI

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)    Grażyna PIELECKA      –  zamieszkała w Gdyni,
2)    Monika  LANGER         -   zamieskzała w Gdyni.
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
 
-   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących, kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone  w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy wykazała się  kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowiskach.
Kandydatki są osobami komunikatywnymi, które wykazały się wiedzą merytoryczną, posiadają silną motywację do pracy i chęć uczestniczenia w rozwoju Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 08.04.2022
Data udostępnienia informacji: 08.04.2022