Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: podinspektora w Samodz. Ref. Utrzymania Oznakowania i Opiniowania Organizacji Ruchu w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: podinspektora w Samodzielnym Referacie Utrzymania Oznakowania                 i Opiniowania Organizacji Ruchu  w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1)    Pani Agnieszka KUPITURSKA   -   zamieszkała w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru: 
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, 
- rozmowa  kwalifikacyjna, 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas, której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 08.12.2022
Data udostępnienia informacji: 08.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2022 10:25 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
08.12.2022 13:53 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos