Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKRORA/ INSPEKTORA DO DZIAŁU PŁATNEGO PARKOWANIA w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKRORA/ INSPEKTORA DO DZIAŁU PŁATNEGO PARKOWANIA w ZDiZ w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
- Ewa  OLEKSIAK  - zamieszkała w Gdyni.
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
- WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowiskach.
 
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która  wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz  chęć uczestniczenia w rozwoju Działu Płatnego Parkowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 15.11.2021
Data udostępnienia informacji: 15.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2021 14:15 Dodanie informacji Elektra Rosopoulos