Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od Referenta do Specjalisty w Sam. Ref. Zamówień Publicznych w ZDiZ w Gdyni.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
Od Referenta do Specjalisty  w Sam. Ref. Zamówień Publicznych  w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1)    Monika Wilczyńska-Mogiłka -  zamieszkała w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru:     
 
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów ,test,  rozmowa     
   kwalifikacyjna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatka prezentowała  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 16.03.2023