Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: OD REFERENTA DO SPECJALISTY DS KSIĘGOWOŚCI W REF. WYDATKÓW DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘG. w ZDiZ w GDYNI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD REFERENTA  DO SPECJALISTY DS KSIĘGOWOŚCI W  REFERACIE WYDATKÓW DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO w ZDiZ w GDYNI.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:

1)  Krystyna  KRÓLIKOWSKA            -   zamieszkała w Gdyni.
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-   WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,
-   ORAZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatki prezentowały swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowiskach.
 
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju   Działu Finansowo-Księgowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 04.07.2022
Data udostępnienia informacji: 04.07.2022