Informacja o zakończonym naborze na stanowisko od Referenta do Księgowego w Referacie Wydatków

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko
od Referenta do Księgowego w Referacie Wydatków
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)    Joanna KLINKOSZ            -  zamieszkała Pogórze
2)    Małgorzata WASIELKE      -  zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,     ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów   oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatki prezentowały swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatki spełniły wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowiskach.
Kandydatki są osobami komunikatywnymi, które  wykazały się wiedzą merytoryczną, posiadają silną motywację
oraz chęć uczestniczenia w rozwoju Referatu Wydatków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 27.08.2021
Data udostępnienia informacji: 27.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2021 10:27 Dodanie informacji Mariola Janczak