Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: OD POMOCY ADMINISTR., REFERENTA, PODINSPEKTORA do INSPEKTORA w DzialeOrg.-Administracyjnym w ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD POMOCY ADMINISTRACYJNEJ,  REFERENTA, PODINSPEKTORA do INSPEKTORA w DzialeOrganizacyjno-Administracyjnym w ZDiZ - na czas zastępstwa.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)  Hanna  WIELICZKO  – zamieszkała w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej i merytorycznej weryfikacji dokumentów złożonych przez osoby aplikujące kandydatka spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu i została zakwalifikowana do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowiskach.
 
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w pracy Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 19.03.2021
Data udostępnienia informacji: 19.03.2021