Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od podinspektora do specjalisty w Samodz. Ref. Zieleni i Małej Architektury w ZDiZ w Gdyni.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Od podinspektora do specjalisty w Samodzielnym Referacie Zieleni i Małej Architektury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1)    Pan Janusz Witkowicz- zamieszkały w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru:      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów
- rozmowa kwalifikacyjna,

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas którego kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na  w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 24.01.2023
Data udostępnienia informacji: 24.01.2023