Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od Podinspektora do Specjalisty w Sam. Ref. Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
Od Podinspektora do Specjalisty  w Sam. Ref. Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

 1) Nie wyłoniono kandydata

Zastosowane metody i techniki naboru:      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,  rozmowa  kwalifikacyjna, 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że  podjęła decyzję o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata na stanowisko od podinspektora  do specjalisty w Samodzielnym Referacie Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 07.02.2023
Data udostępnienia informacji: 07.02.2023