Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od Podinspektora do Specjalisty w Referacie Planowania i Standaryzacji LiZUD - ZDiZ w Gdyni.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
Od Podinspektora do Specjalisty w Referacie Planowania i Standaryzacji LiZUD - w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1)    Magdalena OŁTARZEWSKA    -   zamieszkała  w Pucku

Zastosowane metody i techniki naboru:      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów   oraz rozmowa kwalifikacyjna
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 11.01.2023
Data udostępnienia informacji: 11.01.2023