Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od Podinspektora do Specjalisty w Dziale Płatnego Parkowania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Od Podinspektora do Specjalisty w Dziale Płatnego Parkowania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1)    Michał TOKARSKI- zamieszkały w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru: 
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,  test,  rozmowa  kwalifikacyjna, 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 03.10.2022
Data udostępnienia informacji: 03.10.2022