Informacja o zakończonym naborze na stanowisko:od podinspektora do specjalisty ds windykacji w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:od podinspektora do specjalisty ds windykacji  w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia


Wynik naboru:

1)    Pani Magdalena WILCZYŃSKA   -   zamieszkała w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru: 

- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, 
- rozmowa  kwalifikacyjna, 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas, której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku inspektora ds. windykacji.
 
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju Referatu ds. Windykacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 07.11.2022
Data udostępnienia informacji: 07.11.2022