Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: OD INSPEKTORA DO STARSZEGO SPECJALISTY W SAM. REF. EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻ. W ZDiZ W GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD INSPEKTORA DO STARSZEGO SPECJALISTY W SAMODZIELNYM REFERACIE EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W  ZARZĄDZIE  DRÓG  I  ZIELENI  W  GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1)    Grzegorz TOMASZEWSKI  -  zamieszkały w Gdyni
2)    Marcin MIELEWSKI – zamieszkały w Wejherowie

Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-  wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 26.09.2022
Data udostępnienia informacji: 26.09.2022