Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: OD INSPEKTORA DO SPECJALISTY DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:  OD INSPEKTORA DO SPECJALISTY DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH               W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI  W GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)   Wioletta  NIZIŃSKA      –  zamieszkała Rekowo Górne
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
 
-   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących, kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone  w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy wykazała się  kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowiskach.
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiadają silną motywację do pracy i chęć uczestniczenia w rozwoju Samodzielonego Referatu Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 20.04.2022
Data udostępnienia informacji: 20.04.2022