Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: OD INSPEKTORA DO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD INSPEKTORA DO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:    
- Anna KOT                               – zamieszkała  Ropczyce,
- Marta  SKOLIMOWSKA-KOOB   -  zamieszkała Sopot.
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW 
    ORAZ   ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o   rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe.
Na podstawie formalnej  weryfikacji dokumentów aplikujących kandydaci spełniają wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano w/w osoby

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 23.10.2020
Data udostępnienia informacji: 23.10.2020