Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od Insp. do głównego specj. w Sam. Ref. Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
Od Inspektora do głównego specjalisty w Samodzielnym Referacie Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1) Pan Maciej Makowski - zamieszkały w Sopocie

Zastosowane metody i techniki naboru:
      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów
- rozmowa kwalifikacyjna,

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas którego kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na  w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 01.02.2023
Data udostępnienia informacji: 01.02.2023