Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: OD INPEKTORA DO GŁOWNEGO SPECJALISTY I W SAMODZ. REF. ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY w ZDiZ w GDYNI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: OD INPEKTORA  DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY  I W SAMODZIELNYM REFERACIE ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY w ZDiZ w GDYNI.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)  Katarzyna  ZIÓŁTOWSKA-KRAJEWSKA          -   zamieszkała w Sopocie.
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-   WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,
-   ORAZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatki prezentowały swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju Zarzadu Dróg i Zieleni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 01.08.2022
Data udostępnienia informacji: 01.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2022 13:03 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos