Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: KSIĘGOWEGO/SPECJALISTY DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: KSIĘGOWEGO/SPECJALISTY REFERATU DOCHODÓW ZDiZ
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1. Anna JARECKA-BONNA           zamieszkała w Gdyni,
2. Anna KUBALEWSKA                zamieszkała w Gdyni.

Zastosowane metody i techniki naboru: 
 - wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,
- rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Panie: mgr Anna Jarecka-Bonna i mgr Anna Kubalewska posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne  oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe pracując dotychczas na samodzielnych stanowiskach.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiadają bardzo dużą motywację do pracy oraz chęć uczestniczenia w pracy Działu Finansowo-Księgowego ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 20.07.2020
Data udostępnienia informacji: 20.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2020 08:33 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
22.07.2020 08:24 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
20.07.2020 13:43 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos