Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Kierownika w Sam. Referacie Zieleni i Małej Architektury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Kierownika w Sam. Referacie Zieleni i Małej Architektury w ZDiZ w Gdyni.

Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
Wynik naboru:

1)  nie wyłoniono kandydata

Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-   WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,
-   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko: Kierownika w Sam. Referacie Zieleni i Małej Architektury w ZDiZ podjęła decyzję o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata.
Postanowiono ponownie przeprowadzić nabór.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 21.09.2022
Data udostępnienia informacji: 21.09.2022