Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Kierownika Referatu Technicznego

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Technicznego – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
- Cezary PIOTROWSKI – zamieszkały w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, test oraz rozmowa kwalifikacyjna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Cezary Piotrowski spełnił wszystkie wymagania niezbędne stawiane w ogłoszeniu o naborze i wykazał się wymaganą wiedzą na stanowisko Kierownika Technicznego. Posiada wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu flotą samochodową. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą  oraz predyspozycjami osobowościowymi koniecznymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 20.05.2020
Data udostępnienia informacji: 20.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2020 12:20 Dodanie informacji Mariola Janczak