Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Kierownika Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko Kierownika Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Katarzyna WIELICZKO – zamieszkała w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Katarzyna Wieliczko spełniła wszystkie wymagania niezbędne stawiane w ogłoszeniu  o naborze.
Posiada wieloletnie doświadczenie w jednostkach samorządowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała
się znajomością zagadnień dotyczących planowania i kontrolingu budżetowego. Posiada silną motywacją
i chęć uczestniczenia w rozwoju Referatu Mienia i Kontrolingu jak i całego Zarządu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 23.07.2020
Data udostępnienia informacji: 23.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2020 14:56 Dodanie informacji Mariola Janczak