Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: KIEROWNIKA REFERATU DOCHODÓW Działu Finansowo-Księgowego – 1 etat.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: KIEROWNIKA REFERATU DOCHODÓW Działu Finansowo-Księgowego – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
- Edyta  WIŚNIEWSKA – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani mgr Edyta Wiśniewska ukończyła  Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości   i finansów, oraz Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia. Od ponad  20 lat pracuje w jednostkach budżetowych Miasta Gdyni, gdzie zdobywa  doświadczenie zawodowe pracując na różnych stanowiskach w tym  ostatnie lata jako główna księgowa.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu rachunkowości  oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne (Progman) w stopniu zaawansowanym.
Posiada dużą motywację do pracy oraz chęć pokierowania działalnością Referatu Dochodów Działu Finansowo-Księgowego w  ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 07.08.2020
Data udostępnienia informacji: 07.08.2020