Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Inspektora w Samodz. Ref. Zieleni i Małej Architektury w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: inspektora w Samodzielnym Referacie Zieleni i Małej Architektury  w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:
1)    Pani Maria STELMACH -   zamieszkała w Gdyni

Zastosowane metody i techniki naboru: 
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, 
- rozmowa  kwalifikacyjna, 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących, kandydatka spełniła wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju  Zarządu Dróg i Zielni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 09.12.2022
Data udostępnienia informacji: 09.12.2022