Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA w DZIALE PŁATNEGO PARKOWANIA – 1 etat.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA  w DZIALE PŁATNEGO PARKOWANIA – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- Paweł LASECKI – zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,  
- rozmowa kwalifikacyjna.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan  mgr Paweł Lasecki ukończył  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja.
Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną                oraz posiada doświadczenie w pracy z klientami.
Posiada dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia w działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Biegle obsługuje komputer, programy biurowe i specjalistyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 07.08.2020
Data udostępnienia informacji: 07.08.2020