Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Inspektora/Specjalisty/Starszego inspektora w ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze
na stanowisko Inspektora/Specjalisty/Starszego Inspektora w Dziale Letniego
i Zimowego Utrzymania Dróg
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Barbara Rogalska – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Barbara Rogalska spełniła wszystkie wymagania niezbędne stawiane w ogłoszeniu.
Posada doświadczenie w nadzorowaniu usług komunalnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała
się znajomością zagadnień występujących w Dziale Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg. Posiada dużą motywację
do pracy oraz chęć uczestnictwa w działalności ZDiZ i miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 11.08.2020
Data udostępnienia informacji: 11.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2020 09:54 Dodanie informacji Mariola Janczak