Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA -0,5 ETATU W SAMODZIELNYM REFERACIE DS WÓD OPADOWYCH w ZDiZ w GDYNI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INSPEKTORA -0,5 ETATU W SAMODZIELNYM REFERACIE DS WÓD OPADOWYCH w ZDiZ w GDYNI.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:

1)  Kalina   PIECZYŃSKA                   -   zamieszkała w Gdańsku.
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-   WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,
-   ORAZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która  wykazała się wiedzą merytoryczną, posiadają silną motywację oraz  chęć uczestniczenia w rozwoju Samodzielnego Referatu ds Wód Opadowych ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022