Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Inspektor/Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych w ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko Inspektora do Specjalisty
w Referacie Zamówień Publicznych
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)    Zbigniew RICHERT -  zamieszkały w Żukowie
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, TEST
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Zbigniew Richert spełnił wszystkie wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością problematyki zamówień publicznych i silną motywacją do podjęcia pracy w ZDiZ.
Posiada predyspozycje osobowościowe konieczne do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 23.09.2021
Data udostępnienia informacji: 23.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2021 08:44 Dodanie informacji Mariola Janczak