Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: INPEKTORA, ST. INPEKTORA, SPECJALISTY W SAMODZ. REF. ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO w ZDiZ w GDYNI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: INPEKTORA, STARSZEGO INPEKTORA, SPECJALISTY W SAMODZIELNYM REFERACIE ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO w ZDiZ w GDYNI.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)  Witold  ŻURAWKA          -   zamieszkały w Gdyni.
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-   WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,
-   ORAZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatki prezentowały swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydat spełnił wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Kandydat jest osobą komunikatywną, ktora wykazała sie wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia wrozwoju Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 19.07.2022
Data udostępnienia informacji: 19.07.2022