Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA DS KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZDiZ w GDYNI.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA DS KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZDiZ w GDYNI.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:

1. Lucyna BOIKE-CHMIELIŃSKA   -   zamieszkała we Władysławowie

Zastosowane metody i techniki naboru 
 
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz  rozmowa kwalifikacyjna.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani mgr Lucyna Boike-Chmielińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.  Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Posiada dużą motywacje do pracy oraz chęć uczestniczenia  w działalności na rzecz Miasta Gdyni.
Kandydatka wykazała się wysoką kulturą  i predyspozycjami osobowościowymi koniecznymi do realizacji zadań na w/w stanowisku .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 21.07.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2020 08:32 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos