Informacja o zakończonym naborze na stanowisko Głównego Księgowego/Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Głównego Księgowego/Kierownika Działu Finansowo-Księgowego – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:
- Tomasz OSIK – zamieszkały w Gdańsku
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, test oraz rozmowa kwalifikacyjna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Tomasz Osik spełnił wszystkie wymagania niezbędne stawiane w ogłoszeniu o naborze.
Posiada wieloletnie doświadczenie w jednostkach samorządowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał
się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Posiada silną motywacją i chęć uczestniczenia w rozwoju Działu Finansowo-Księgowego jak i całego Zarządu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020
Data udostępnienia informacji: 24.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2020 10:04 Dodanie informacji Mariola Janczak