Informacja o zakończonym naborze na Podinspektora/Inspektora w Referacie Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko
Podinspektora, Inspektora w Referacie Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)    Zbigniew DAMPS            -  zamieszkały w Sopocie
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW,     ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Pan Zbigniew Damps spełnił wszystkie wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się kompetencjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi
do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Posiada silną motywację do pracy i chęć uczestniczenia w rozwoju referatu i całego ZDiZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2021
Data udostępnienia informacji: 19.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2021 11:34 Dodanie informacji Mariola Janczak