Informacja o zakończonym naborze do Referatu Planowania i Standaryzacji

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko
Podinspektor do Specjalista w Dziale Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)  Monika RĘDZIAK – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW   ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów       oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku. Posiada silną motywacją i chęć uczestniczenia w rozwoju Działu Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg jak i całego Zarządu Dróg i Zieleni.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 01.12.2020
Data udostępnienia informacji: 01.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2020 09:27 Dodanie informacji Mariola Janczak