Dyrektor ZDiZ zatrudni pracownika na stanowisko KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

ZARZĄD DRÓG i ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
zatrudnia pracowników na stanowisko:

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ na Bazie Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg
Miejsce pracy: GDYNIA
 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI TO MIĘDZY INNYMI:
· wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw oraz przeglądów na terenie bazy LiZUD
· utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektu i jego wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych
· wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości obiektu oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego
· wykonywanie patroli interwencyjnych na drogach
· wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego
· obsługa sieci alarmowej i monitoringu
 
OFERUJEMY:
· stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
· pensję zawsze na czas i premię miesięczną
· trzynastą pensję i dodatek stażowy
· dofinansowanie do wypoczynku oraz wydarzeń kulturowych
· atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej
· niezbędne narzędzia pracy
· bezpieczny i bezpłatny parking

NASZE WYMAGANIA:
·  wykształcenie zawodowe,
·  mile widziane średnie techniczne, preferowane z zakresu  elektromechanik, mechaniki lub budowlane,
·  2 lat staż pracy,
·  obra znajomość topografii miasta Gdyni,
·  zdolności manualne,
·  prawo jazy kat. B, (preferowane posiadanie prawa jazdy kat. C i świadectwo kwalifikacji zawodowej),
· obywatelstwo polskie,
· nieposzlakowaną opinia,
·  dobry stan zdrowia,
·  komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność,
·  umiejętność pracy w zespole,
·  silna motywacja, chęć uczestnictwa i osobistego zaangażowania w realizowaniu zadań Działu LIZUD,
·  gotowość do pracy w systemie zmianowym,.
 
MILE WIDZIANE
·   uprawnienia SEP do 1kV
·   uprawnienia WNO
·   badania wysokościowe pow. 3 metrów

 
ZŁÓŻ ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV) i OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY DO CELÓW REKRUTACJI
NA EMAIL: m.janczak@zdiz.gdynia.pl
Z DOPISKIEM „KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ”
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: konserwator maszyn i urządzeń
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 14.09.2021
Data udostępnienia informacji: 14.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2021 09:12 Aktualizacja treści Mariola Janczak
28.05.2021 12:46 Dodanie informacji Mariola Janczak