Dyrektor ZDiZ w Gdyni, zatrudni pracowników tymczasowych do Akcji Zima 2022/2023 na stanowisko: KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPEC.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, zatrudni pracowników tymczasowych do Akcji Zima 2022/2023 na stanowisko:  KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPECJALNYCHPodstawowe obowiązki to między innymi:
 
·        prowadzenie pojazdów specjalnych przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg na terenie Gdyni zgodnie ze sztuką i techniką kierowania oraz prawem o ruchu drogowym,
·        właściwe i rzetelne wykonywanie w pojazdach czynności obsługi codziennej zgodnie z zakresem ustalonym w ZDiZ,
·        utrzymanie powierzonego sprzętu transportowego i innego mienia w ciągłej sprawności technicznej i czystości i używanie go wyłącznie do celów służbowych i zgodnie z jego przeznaczeniem,
·        zgłaszanie niezbędnych do wykonania w powierzonym sprzęcie napraw i usterek,
·        bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem powierzonego sprzętu transportowego,
·        skuteczne realizowanie zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania czystości dróg,
·        właściwe załadowanie oraz rozładowywanie pojazdu i odpowiednie zabezpieczenie ładunku przed przesunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, czy kradzieżą,
·        utrzymywanie łączności przez dostępne środki techniczne ze służbą dyspozytorską i innymi kierowcami realizującymi zadania w oczyszczaniu dróg,
·        wykonywanie objazdów patrolowych w celu ustalenia faktycznych warunków pogodowych panujących na drogach w rejonie miasta,
·        wykonywanie objazdów technicznych w celu utrzymania w ciągłej sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu transportowego,
·        przeciwdziałanie powstawaniu wszelkiego rodzaju kolizji i szkód oraz wypadków przy pracy i ich ujawnianie;
·        utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy oraz ochrona powierzonego majątku.
 
Oferujemy:
 
·      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
·      pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
·      dodatek stażowy,
·      niezbędne narzędzia pracy.
 
Skontaktuj się z nami jeśli spełniasz następujące wymagania:
·      min. 6 miesięcy doświadczenia jako kierowca samochodu ciężarowego/ specjalnego  w zakładach pracy wykonujących usługi transportowe, logistyczne lub związane z wykonywaniem usług odśnieżania / zamiatania dróg,
·      bardzo dobra znajomość topografii Gdyni,
·      prawo jazdy kat. C,
·      aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej,
·      obywatelstwo polskie,
·      umiejętność pracy w zespole,
·      nieposzlakowana opinia,
·      rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
·      gotowość do pracy w systemie zmianowym,
·      Twoim dodatkowym atutem będzie ukończony kurs operatora koparko-ładowarki klasy III.
 
Złóż wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)
ZŁÓŻ ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV) NA EMAIL: ehk@zdiz.gdynia.pl 
Z DOPISKIEM „KIEROWCA”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2022 12:22 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
19.09.2022 12:20 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos