Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: ST. INSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA W REF. EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻ.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: STARSZEGO INSPEKTORA, INSPEKTORA, PODINSPEKTORA W REF. EWIDENCJI DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W GDYNI

Wynik naboru:
Małgorzata ŁACHETA - zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka udokumentowała wymagane wykształcenie,   ukończyła   Politechnikę Gdańską, Wydział   Inżynierii Lądowej i Środowiska, w specjalności geodezja inżynieryjna, gdzie uzyskała tytuł inżyniera z wynikiem celującym oraz  kontynuuje studia magisterskie na Wydziale Architektury, kierunek gospodarka przestrzenna.
Kandydatka jest osobą komunikatywną oraz  wykazała się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 06.12.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019