Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU ZDiZ W GDYNI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA, INSPEKTORA W DZIALE INŻYNIERII TRANSPORTU    ZDiZ   W GDYNI

Wynik naboru:
 1.  Anita JAEDTKE     -   zamieszkała w Gowinie
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
 - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani inż. Anita JAEDTKE posiada wykształcenie wyższe inżynierskie. Ukończyła Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku transport,   dyplom inżynieria uzyskała 29.01.2019 r.  oraz kontynuuje studia magisterskie na kierunku transport Politechniki Gdańskiej.
W trakcie rozmowy wykazała  się znajomością zagadnień występujących w Dziale Inżynierii Transportu ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 24.01.2020
Data udostępnienia informacji: 24.01.2020