Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze
na stanosiwko: KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
Marek  KAMIŃSKI – zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan mgr Marek Kamiński ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych  w Polsce i UE w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z Zamówień Publicznych  w ramach studiów pierwszego stopnia i studiów niestacjonarnych. Od ponad 10 lat jest specjalistą z dużym doświadczeniem  w komórce zamówień publicznych w jednostce budżetowej Miasta Gdańska.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną oraz znajomością zagadnień występujących w ZDiZ.
Biegle obsługują komputer, programy biurowe i specjalistyczne.
Posiada dużą motywację do pracy oraz chęć pokierowania działalnością Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych ZDiZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 29.06.2020
Data udostępnienia informacji: 29.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2020 11:38 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
29.06.2020 11:35 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos